<script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <ins class="adsbygoogle" style="display:block; text-align:center;" data-ad-layout="in-article" data-ad-format="fluid" data-ad-client="ca-pub-1941815057951554" data-ad-slot="3403928470"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script>

KEPUTUSAN TAWARAN SEBUTHARGA (SH 2/2016) JABATAN PENDIDIKAN TINGGI

KEPUTUSAN TAWARAN SEBUTHARGA (SH 2/2016) JABATAN PENDIDIKAN TINGGI


NO. SEBUT HARGATAJUK SEBUTHARGASYARIKAT YANG DI ANUGERAHKANKATEGORI PEROLEHANTARIKH ANUGERAHHARGA DITAWARKAN
2/2016
PERKHIDMATAN MEREKA BENTUK, MENTERJEMAH DAN MENCETAK BUKU FAQ IPTS
VISUAL PRINT SDN BHD
SEBUTHARGA
26 OKTOBER 2016
RM121,900.00
(TERMASUK GST)

KENYATAAN TAWARAN SEBUT HARGA
PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN
(SEBUT HARGA 4)

 1. Tawaran adalah dipelawa dari syarikat atau orang perseorangan yang berminat untuk membeli aset seperti berikut:
  1. Makmal Struktur Ringan
   BIL.KETERANGAN ASETKUANTITIHARGA SIMPANAN PER UNIT
   (RM)
   1Suspended Center Span Bridge
   Tahun Pembelian: 2004
   1263.00
  2. Makmal Aotomotif
   BIL.KETERANGAN ASETKUANTITIHARGA SIMPANAN PER UNIT
   (RM)
   1Hydraulic Engine Dynamometer
   Tahun Pembelian: 2000
   17,216.00
  3. Makmal Bahan JKM
   BIL.KETERANGAN ASETKUANTITIHARGA SIMPANAN PER UNIT
   (RM)
   1Tensile Testing Machine
   Tahun Pembelian: 2001
   15,000.00
  4. Makmal Bahan JKM
   BIL.KETERANGAN ASETKUANTITIHARGA SIMPANAN PER UNIT
   (RM)
   1Tensile Testing Machine
   Tahun Pembelian: 2001
   15,000.00
  5. Makmal Termodinamik
   BIL.KETERANGAN ASETKUANTITIHARGA SIMPANAN PER UNIT
   (RM)
   1Bomb Calorimeter
   Tahun Pembelian: 2002
   14,800.00
   2Refrigeration Cycle Demonstration R633
   Tahun Pembelian: 2002
   14,600.00
   3Steam Power Plant (Electric Boiler)
   Tahun Pembelian: 2002
   112,455.00
  6. Makmal Automatan
   BIL.KETERANGAN ASETKUANTITIHARGA SIMPANAN PER UNIT
   (RM)
   1Computer Integrated Manufacturing Set (Peralatan lain selain komputer)
   Tahun Pembelian: 2000
   16.00
  7. Makmal PCB
   BIL.KETERANGAN ASETKUANTITIHARGA SIMPANAN PER UNIT
   (RM)
   1Computerised Numerical Control (CNC) X-Y Table c/w accessories
   Tahun Pembelian: 2000
   28.00
   2PCB Chemical Process System c/w accessories
   Tahun Pembelian: 2000
   1100.00
   3Laser Photoplotter
   Tahun Pembelian: 2000
   1 set100.00
   4UV Exposure Unit
   Tahun Pembelian: 2000
   1 set50.00
   5Solder Masking Process System c/w accessories
   Tahun Pembelian: 2000
   1 set50.00
 2. Taklimat sebut harga akan diadakan pada 21 Julai 2016 (Khamis) jam 9.00 pagi di Bilik Mesyuarat Fakulti Kejuruteraan, Aras 7, Bangunan Bestari, Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM). Aset boleh dilihat pada 21 Julai 2016 jam 2.30 petang di Makmal Fakulti Kejuruteraan UPNM, Kem Sungai Besi, 57000, Kuala Lumpur.
  LAWATAN TAPAK DAN TAKLIMAT ADALAH DIWAJIBKAN.
 3. Semua pertanyaan atau penjelasan boleh berhubung dengan pegawai-pegawai berikut :
  Nama PegawaiNombor TelefonEmail
  Puan Noratilawati Binti Che Hussin03-8870 5323wati@mohe.gov.my
  Puan Saniah Binti Azis03-8870 5325saniah@mohe.gov.my
  Encik Musa Bin Mohd Hussin03-8870 5326musa@mohe.gov.my
 4. Tawaran sebut harga boleh dibuat dengan menggunakan Borang Sebut Harga Pelupusan Aset Alih Kerajaan (KEW.PA-25) yang boleh diperolehi di alamat seperti di para 4. Tawaran hendaklah sah bagi tempoh 90 hari.
 5. Semua tawaran dengan maklumat yang lengkap hendaklah menggunakan sampul surat berlakri dan di tanda No. Sebut harga KPT.W(S) 400 – SH/2/2016 - 4 dan dihantar dan dimasukkan ke dalam Peti Sebut Harga di alamat :-
  Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga
  Kementerian Pendidikan Tinggi
  Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
  Aras 12, No. 2, Menara 2, Jalan P5/6, Presint 5
  62200 Putrajaya
 6. Tarikh tutup sebut harga pada 27 Julai 2016 (Rabu) jam 12.00 tengah hari. Sebut harga yang diterima lewat tidak akan dipertimbangkan.

SYARAT DAN PERATURAN SEBUT HARGA

 1. Aset akan dijual tertakluk kepada harga simpanan.
 2. Penyebut harga boleh menawarkan untuk satu (1) atau dua (2) atau tiga (3) atau kesemua pakej tersebut.
 3. Penyebut harga adalah dikehendaki menyertakan deposit sebut harga sebanyak 5% daripada harga tawaran bagi setiap aset atau RM5,000 mengikut mana yang terendah. Deposit sebut harga hendaklah dalam bentuk kiriman wang / wang pos / draf bank atau Cashier’s Order sahaja atas nama Ketua Akauntan Kementerian Pendidikan Malaysia.
 4. Tawaran tanpa / kurang deposit sebut harga tidak akan dipertimbangkan.
 5. Semua aset adalah dijual sebagaimana keadaannya semasa dilihat (as-is-where-is basis).
 6. Kementerian ini tidak bertanggungjawab ke atas aset yang telah dijual.
 7. Semua perbelanjaan berkaitan pembelian aset seperti kos menanggal (dismantle), mengangkut dan sebagainya hendaklah ditanggung oleh pembeli sendiri.
 8. Kos pembaikan bangunan adalah di bawah tanggungan UPNM.
 9. Pembeli yang berjaya hendaklah membuat pembayaran penuh dalam tempoh satu (1) minggu dari tarikh pemberitahu keputusan. Jika bayaran tidak dijelaskan dalam tempoh tersebut, deposit sebut harga tidak akan dikembalikan.
 10. Pembeli yang berjaya hendaklah mengambil aset dalam tempoh tujuh (7) hari selepas bayaran penuh dijelaskan. Jika gagal, bayaran yang telah dibuat tidak akan dikembalikan dan Kementerian berhak untuk melupuskan aset tersebut.
Sebelum
Next Post »